Anto Maria

(1936-2007) Studiowała na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskała w 1962 r. Była autorką około 60 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą, uczestniczyła w około 200 wystawach zbiorowych - ogólnopolskich i międzynarodowych (m.in. VII Biennale w Sao~Paulo). Prace artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych i zbiorach muzealnych w Polsce i za granicą. Malarstwo Marii Anto należy do nurtu poetyckiej metafory; sama określała je jako "realizm magiczny". Prace jej autorstwa znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych w kraju i poza jego granicami. 

Anto Maria

Aktywne filtry