Toborowicz Antoni

Urodzony 1941 roku. Rzeźbiarz i malarz ludowy. Rzeźbi od wczesnej młodości. Długo poszukiwał własnej drogi życiowej i twórczej. Uczył się w kilku szkołach, przez rok byt w seminarium du­chownym. W 1969 r. przeniósł się na krótko w Bieszczady. Rzeźby, które wówczas tworzył łączą elementy ikon łemkowskich ze świątkami. Toborowicz powrócił jednak w rodzinne strony, tu rzeźbi dla siebie i na sprzedaż. Tworzy duże płaskorzeźby, cykle rzeźb np. "Diabły", kapliczki, maluje na szkle. Wzorce i inspiracje twórcze czerpie z przyrody.

Toborowicz Antoni