Kluza Józef

(1919-1974) Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie studiował w pracowni Zbigniewa Pronaszki. W latach 50., wraz z takimi artystami jak Józef Szajna, Jerzy Panek i Marian Malina, współtworzył nowoczesną formację artystyczną - Grupę MARG (Malarstwo, Architektura, Rzeźba, Grafika). Był wieloletnim nauczycielem malarstwa i rysunku, a następnie dyrektorem w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, od 2004 noszącego jego imię. Jego uczniami byli Bolesław Chromy, Roman Cieślewicz, Ryszard Horowitz, Marian Konieczny, Roman Polański, Franciszek Starowieyski, Jerzy Trela, Józef Wilkoń i wielu innych słynnych artystów. Twórczość Józefa Kluzy ulegała silnym przemianom na przestrzeni lat; zawsze jednak był artystą awangardowym. W latach 60. tworzył prace abstrakcyjne, zwłaszcza ekspresjonizm abstrakcyjny, informel. Malował też figuratywnie, a jego obrazy nawiązywały do doświadczeń pop artu i nowej figuracji. Dążył do jak największej swobody ekspresji, niepoddanych rygorom kompozycyjnym. Jego sztuka miała ścisły związek z egzystencjalizmem. 

Kluza Józef

Aktywne filtry