Borys Michał

Urodził się w 1970 roku w Warszawie. W latach 1990–1995 studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1995 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem za pracę zrealizowaną w Pracowni prof. Zbigniewa Gostomskiego. Jeszcze w czasie ostatnich dwóch lat studiów pełnił obowiązki asystenta stażysty w Pracowni Rysunku prof. Stanisława Baja. Następnie był asystentem kolejno w pracowniach: Technologii i Technik Malarstwa Ściennego prowadzonej przez st. wykładowcę Edwarda Tarkowskiego, Pracowni Malarstwa prof. Z. Gostomskiego a później już jako adiunkt, w Pracowni Malarstwa dla studentów I roku prowadzonej przez prof. Wiesława Kruczkowskiego i następnie prof. Andrzeja Rysińskiego. W latach 2009–2012 prowadził Pracownię Rysunku i Malarstwa w Katedrze Architektury Wnętrz na Wydziale Sztuki Mediów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Od 2011 roku prowadził na macierzystym wydziale Pracownię Rysunku dla studentów I roku pracując na stanowisku prof. nadzwyczajnego. Prodziekan Wydziału Malarstwa na kadencję 2012-2016. Od 2016 Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Malarstwa oraz prowadzący Pracownię Rysunku dla studentów II – V roku. Uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek dzieląc swoje zainteresowania pomiędzy światem martwej natury, gdzie prowadzi malarskie poszukiwania piękna zamkniętego w prostych codziennych przedmiotach, a światem zewnętrznym, wiodącym małymi uliczkami, zaułkami, klatkami schodowymi w miejsca dobrze i mniej znane. 

Borys Michał