Sobczyk Marek

Urodzony w 1955 roku. W 1980 uzyskał na warszawskiej ASP dyplom z malarstwa, w pracowni S. Gierowskiego. W 1983 związał się z "Gruppą" - w jej piśmie "Oj dobrze już" publikował swoje artykuły. Jego prace wystawiane były na większości ekspozycji organizowanych przez "Gruppę". Jest autorem tekstów teoretycznych i publikacji poświęconych sztuce, m.in. "Uproszczenie sztuki", "Kurs abstrakcji". W latach 90-tych prowadził - wspólnie z J. Modzelewskim - prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie. Prace artysty znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie i Warszawie.

Sobczyk Marek