Przybylski Janusz

Urodzony w 1937, zmarł w 1998 roku. Studia w ASP w Warszawie, dyplom otrzymał w pracowni Aleksandra Kobzdeja w 1963. Od tegoż roku był pedagogiem w macierzystej uczelni, od 1987 profesorem. Równocześnie zajmował się malarstwem, rysunkiem, grafiką warsztatową w technikach metalowych i litografii, a także grafiką użytkową. Około roku 1965 definitywnie odrzucił wcześniejsze doświadczenia i skupił się na sztuce figuratywnej. W swych wielowarstwowych przedstawieniach posługiwał się cytatem, dyskutował z konwencjami artystycznymi, nawykami, wyznaczając interesujące obszary odniesień dla swojej autonomicznej twórczości.

Przybylski Janusz