Kasprzyk Mikołaj

Urodzony w 1953 roku w Warszawie. Studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w pracowni prof. Jacka Sienickiego w 1977 roku.W latach 1977-89 był asystentem i adiunktem na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni. Nagroda za najlepszy obraz roku w konkursie miesięcznika „Art & Business” w 2001. Maluje głównie obrazy olejne, których bohaterami są najczęściej miniaturowe postacie, o uproszczonych sylwetkach.

Kasprzyk Mikołaj