Maciuszkiewicz Roman

Ur. w 1955 roku w Katowicach. Malarz, grafik, autor tekstów o sztuce, tekstów prozatorskich. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1980 r. W latach 1993- 2001 współredaktor dwumiesięcznika kulturalnego "Opcje". Od 2002 r. wykładowca w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, w latach 2002-2009 wykładał w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zajmuje się głównie malarstwem, od pewnego czasu realizując prezentacje indywidualne konstruuje je tematycznie; ważniejsze to: "Metropolis", "Fabryka snów", "Imaginacje", "Symetria", "Nocą", "Tam"… zamykając prace w cykle, które wzajemnie się uzupełniają, przenikają i są pretekstem do rozwijania kolejnych tematów. W latach 90. krótko zajmował się performance i obiektami sztuki, współpracując z grupą „ 4” (M. Kamieński, R. Kalarus, L. Jaszczuk).

Maciuszkiewicz Roman