Buczak Joanna

Urodzona w 1966 roku. Studiowała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom w pracowni profesora Olgierda Truszynskiego (rzeźba) i profesor Ewy Twarowskiej-Siody (ceramika). Atystka używa różnych materiałów i technik, np. brązu, gliny, drewna i surowych kamieni polnych. Prace artystki znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Buczak Joanna