Wąsowska Beata

Urodzona 1955 roku. Artystka malarka, projektantka grafiki reklamowej i wydawniczej, pedagog. Studiowała na na Wydziale Grafiki w Katowicach (filia ASP w Krakowie) malarstwo - w pracowni Jerzego Dudy Gracza oraz w pracowni Macieja Bieniasza; projektowanie graficzne książki - w pracowni prof. Adama Romaniuka. Dyplom w 1985 r. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. 45 wystaw indywidualnych; brała udział w 67 zbiorowych prezentacjach malarstwa w kraju i zagranicą. 

Wąsowska Beata