Sienicki Jacek

Urodzony w 1928, zmarł w 2000 roku. Studia w warszawskiej ASP pod kierunkiem A. Nachta-Samborskiego. Był profesorem na macierzystej uczelni. Debiutował na wystawie "Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi" w warszawskim Arsenale w 1955 r. Dążył do maksymalnej syntezy przekazu. Używając oszczędnie środków malarskich i posługując się zwykłymi, zaczerpnietymi z codzienności tematami, tworzył obrazy o ogromnej wewnętrznej sile i wielkim bogactwie materii malarskiej. Prace artysty znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

Sienicki Jacek