Mierzejewska Anna

Ur. w 1970 roku we Wrocławiu. W 1991/92 stypendium i studia na The College of St. Catherine w ST. Paul (USA). Studiowała na ASP we Wrocławiu w pracowni litografii prof. Basaja i prof. Frąckiewicza. Dyplom uzyskała w 1998 roku z malarstwa sztalugowego w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego. Miała ponad 20 wystaw indywidualnych (m.in. Londyn, Wrocław, Warszawa, Toruń, Częstochowa).  W 2007 stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2012 roku otrzymała stypendium Samorządu Województwa Dolnoślaskiego. W 2014 roku wystawa indywidualna "Direct Painting" (Galeria Miejska, New York, London, Berlin, Paris, Tokyo, Wrocław). W 2016 roku brała udział w wystawie zbiorowej "Afforadable Art Fair" (Amsterdam). Realizuje akcje w przestrzeni miejskiej ("STARY BANAN"), w których znajduje ujście jej społeczne zaangażowanie.

Mierzejewska Anna