Wieczerzak Dariusz

Absolwent poznańskiej PWSSP (obecnie ASP). Przez wiele lat był pedagogiem macierzystej uczelni, nauczając na Wydziale Rzeźby. W 2001 roku obronił tytuł doktorski w zakresie sztuki. Obecnie jego twórczość oscyluje wokół tematów związanych z naturą i jej dynamiką. Pracuje przede wszystkim w brązie i aluminum. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą.

Wieczerzak Dariusz