Tarasin Jan

(1926-2009)Malarz, grafik, rysownik, fotograf, autor filozoficznych esejów o sztuce. W latach 1946-51 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach malarstwa profesorów Zygmunta Radnickiego, Wacława Taranczewskiego i Zbigniewa Pronaszki i w pracowniach grafiki profesorów Andrzeja Jurkiewicza i Konrada Strzednickiego. W 1948 roku na 1. Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie zadebiutował jako student. Od 1962 roku członek Grupy Krakowskiej. W latach 1963-1967 wykładał na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1967 roku zamieszkał w Warszawie, gdzie w 1974 roku objął Samodzielną Pracownię Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych. W 1985 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego tej uczelni, a w 1987 został wybrany jej rektorem. Stanowisko to pełnił do 1990 roku. Pracował i mieszkał w Warszawie. W 1976 toku został uhonorowany nagrodą krytyki im. Cypriana Kamila Norwida przyznawaną corocznie za najlepszą wystawę malarską, a roku 1984 otrzymał nagrodę im. Jana Cybisa.

Tarasin Jan