Sętowski Tomasz

Urodzony w 1961 roku. Od końca lat 80. pokazuje swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych, najpierw za granicą (Niemcy, Francja), a następnie Polsce. W 1991 został członkiem ZPAP. Po indywidualnym debiucie w kraju (wystawa w BWA, Częstochowa 1994), jego prace zostały włączone do wystawy objazdowej „Surrealiści polscy”, krążącej po Polsce w latach 1995-97. Reprezentuje popularny u publiczności nurt tzw. realizmu magicznego. Buduje swe kompozycje zazwyczaj strefowo, umieszczając w nich postaci w fantastycznych, kolorowych strojach.

Sętowski Tomasz