Gorlak Zbigniew

Urodzony w 1955 roku. Studiował w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku w latach 1974-1979. Dyplom w pracowni prof. Władysława Jackiewicza. Obecnie profesor macierzystej uczelni. Uprawia malarstwo, litografię, linoryt, serigrafię. Jego styl malarski cechuje postmodernistyczne łączenie elementów w zgrzytliwy i zaskakujący sposób. Używa przy tym motywów zaczerpniętych z różnych dziedzin rzeczywistości, których zestawienie daje wrażenie chaosu otaczającego nas świata. Zakochany w hiperrealizmie. Prace w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Gdańsku i Kielcach, w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Gorlak Zbigniew