Okoń Krzysztof

Ur. w 1939. Wiolonczelista i malarz. Absolwent w Akademii Muzycznej w Krakowie, rzymskiej Accademia di Santa Cecilia, gdzie uzupełniał edukację muzyczną u Enrica Mainardi oraz Accademia Chigiana w Sienie (klasa wirtuozowska Andre Navarry). Założyciel wielokrotnie nagradzanego zespołu Trio Krakowskie (przemianowanego na Trio Cracovia). Jako plastyk zajmuje się malarstwem nawiązującym do tatrzańskiej tradycji ludowej, a także rzeźbą, płaskorzeźbą i drzeworytem. Swoje charakterystyczne obrazy malowane na szkle wystawiał m.in. w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie, w Warszawskim Państwowym Muzeum Etnograficznym, a także za granicą, np. we francuskim Chartres.  

Okoń Krzysztof