Żegalski Leszek

Urodził się w 1959r. na Śląsku Cieszyńskim. Studia artystyczne rozpoczął na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, później przeniósł się na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom obronił w 1984r. Inspirował się Janem Matejko, Marcelem Duchampem i Jerzym Duda-Graczem. Współzałożyciel "Tercetu Nadętego". Wraz z grupą w latach osiemdziesiątych wydawał pismo o sztuce "Bengal" i ogłaszał prowokujące manifesty artystyczne. Wraz z Tercetem był prekursorem użycia reklamy jako środka promowania twórczości artystycznej np. w radiowej "Trójce". W 1984r. został odznaczony nagrodą Grand Prix Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki "Arsenał 88". Końcem lat osiemdziesiątych artysta wyjechał do Niemiec, gdzie intensywnie tworzył i wystawiał swoje prace. Mieszka w Belgii i w Polsce. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, plafonowym i freskami. Przedstawiciel nurtu "neorealizmu egzystencjalnego".

Żegalski Leszek