Wójcik Henryk

Urodzony w 1920, zmarł w styczniu 2009 roku. W 1945 roku rozpoczyna naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, najpierw u Z. Radnickiego, a następnie w pracowni Z. Pronaszki. W 1950 uzyskuje absolutorium, a dyplom w 1953 roku. Od 1950 roku działał w Sekcji Malarstwa krakowskiego okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1963 roku rozpoczął pracę na macierzystej uczelni, najpierw jako asystent, a po uzyskaniu kwalifikacji doktorskich i habilitacji, samodzielny wykładowca. Od 1972 roku prowadził pracownię rysunku. Prace artysty m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.

Wójcik Henryk