2022- prof. Piotr Jargusz, Galeria AG, Ktraków, 23. kwietnia - 23. maja 2022r, wystawa malarstwa

Wystawa poprzedzona wenisażem, który odbył się 23 kwietnia w Galerii AG